Login:  << Přístup do ExtraNetu
Heslo:  Zapomenuté heslo »

Politika kvality a ochrany životního prostředí

Cílem organizace HTH system s.r. o. je zabezpečovat nákup, prodej, instalaci a veškerý související servis výpočetní techniky takovým způsobem, který optimálně odpovídá aktuálním požadavkům  zákazníků v sortimentu výpočetní a kancelářské techniky. Jedná se především o budování a udržování počítačových sítí, instalaci a správu kancelářského HW a SW, včetně zaškolení personálu a provozní údržby těchto produktů.

Zákazníci a odběratelé zboží jsou jak organizace, tak i soukromí uživatelé.

Požadavky zákazníků, jejich možná očekávání, jakož i nevyslovená přání, týkající se nabízeného sortimentu zboží, jeho jakosti, termínů dodání a servisu, jsou dopředu řešena a v maximální možné míře akceptována.

Našim záměrem je progresivně rozvinout svůj podíl na trhu uvedeného sortimentu a dále rozšiřovat svoji nabídku dle požadavků a potřeb odběratelů. Pro zajištění tohoto záměru chceme odběratelům nabízet co nejširší škálu služeb vedeného sortimentu, se záměrem zajištění masové nabídky a co nejvyššího uspokojení zákazníků. Zvláštní pozornost je zaměřena na možné dodávky odběratelům, kteří své dodavatele vybírají na základě tendrů a výběrových řízení.

Abychom tohoto záměru dosáhli, a tím vytvořili zdravou a prosperující společnost produkující zisk, spokojenost zaměstnanců i majitelů firmy, zavedli jsme v letech 2007 - 2013 systém managementu kvality a ochrany životního prostředí, v souladu s normou ISO 9001: 2008 a ISO 14001:2004. Přestože v recertifikaci od roku 2013 nepokračujeme, snažíme se zásady a pravidla zavedená touto normou nadále v maximální možné míře dodržovat. Management kvality a environmentu je totiž hnací silou k zajištění trvalého zlepšování celého systému řízení společnosti. Pro naplnění požadavků na zlepšování životního prostředí se společnost zavazuje:

  • dodržovat všechny příslušné předpisy environmentální legislativy a další související předpisy a vlastní dobrovolné závazky
  • neustále zlepšovat podnikovou ochranu životního prostředí v rámci měnících se vnějších podmínek, jakož i celý systém environmentálního managementu
  • důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití odpadů, snižování hlučnosti apod.
  • začlenit environmentální hledisko do marketingu a dodavatelsko-odběratelských vztahů
  • vytvářet potřebné finanční zdroje pro kontrolu environmentálních dopadů
  • předcházet vzniku havarijních situací a celkovému znečištění životního prostředí, vznikajícímu při činnostech společnosti
  • motivovat pracovníky k ochraně životního prostředí, především v rámci jejich pracovních povinností
  • být environmentálně transparentní vůči veřejnosti

Orientujeme se výhradně na naše zákazníky, a proto naše cíle kvality a ochrany životního prostředí jsou vždy formulovány tak, abychom trvale zlepšovali management kvality a plnili vzrůstající požadavky zákazníků k jejich plné spokojenosti a v souladu s požadavky právních předpisů i jinými požadavky souvisejícími s významnými a environmentálními aspekty společnosti.

Vedení společnosti si klade za cíl také vytvářet motivující prostředí pro své zaměstnance, kteří se ztotožní s touto politikou kvality a ochrany životního prostředí a na svých stupních odpovědnosti budou trvale přispívat ke stálé spokojenosti zákazníků a prevenci znečišťování, což ve svých důsledcích zabezpečuje zdravý chod společnosti a její odpovědné chování k životnímu prostředí.

Pro naplnění této politiky kvality jsou definovány cíle kvality a ochrany životního prostředí, které zabezpečují neustálé zlepšování všech procesů managementu kvality a environmentálního profilu společnosti, se zvláštním zaměřením na splnění všech, i nevyslovených, přání zákazníků a na prevenci znečištění.

Implementace politiky kvality a ochrany životního prostředí je zabezpečována strukturou systému, adresností výkonu jednotlivých činností, odpovědností a pravomocemi, které jsou pracovníkům společnosti definovány.

 

Lukáš Höfner
ředitel společnosti

Výpis z Příručky kvality a ochrany životního prostředí

 

Stáhněte si aplikaci HTH vzdálená plocha
⇒ Aktuality

Nová provozovna

Od dubna 2019 nás najdete na nové provozovně:  Služeb 256/5, Praha 10 - Malešice 

Aktuality